Du är inte inloggad

 

          

Bostadsrättsföreningen Sandbacken

Föreningen registrerades den 15 juli 1946.
Husen byggdes i etapper och byggnationen pågick mellan 1946 och 1950.
De första bostadsrättsinnehavarna flyttade in den 1 juli 1947.

Föreningen består av hus belägna på Solgatan 28 A-J samt Vattenverksvägen 17 A-D.
Föreningen förfogar över 117 bostadsrätter, vari en lokal och en källarlokal ingår.
I lokalen bedrivs f.n. damfrisering och i källarlokalen bedriver en förening vävning på ett flertal vävstolar.
Föreningen har en stor innegård med ett par grönytor samt 58 P-platser som hyrs ut till medlemmarna.

 

Memento mori