Du är inte inloggad
Tillbaka

 

          

Under verksamhetsåret 2020-09-01  -   2021-08-31 består styrelsen av 5 ledamöter och 3 suppleanter.
 

Ordförande Tomasz Striner
Vice ordförande Hampus Holm
Sekreterare Mia Regander
Ledamot Kristian Graah-Hagelbäck
HSB-representant Mikael Karlsson
Suppleant Stefan Mårtensson
Suppleant Lisa Lundqvist
Suppleant Robin Borgström-Lohde

 

Memento mori