Du är inte inloggad

Bostadsrättsföreningen Sandbacken

Föreningen registrerades den 15 juli 1946.
Husen byggdes i etapper och byggnationen pågick mellan 1946 och 1950.
De första bostadsrättsinnehavarna flyttade in den 1 juli 1947.

Föreningen består av hus belägna på Solgatan 28 A-J samt Vattenverksvägen 17 A-D.
Föreningen förfogar över 117 bostadsrätter, vari en lokal och en källarlokal ingår.
I lokalen bedrivs f.n. damfrisering och i källarlokalen bedriver en förening vävning på ett flertal vävstolar.
Föreningen har en stor innergård med ett par grönytor samt 59 p-platser som hyrs ut till medlemmarna.

Här hitttar du mer information som kan vara bra att veta om föreningen!

 

Bostadsrättsföreningen Sandbacken Solgatan 28 H, 212 20 Malmö
Orgnr: 746000-5866