Du är inte inloggad

Högsta försäljningspris: 1335000, 2 rum o kök, 54 kvm
Senast försäljningspris: 1275000, 2 rum o kök, 46 kvm

Lite information till dig som mäklare!

 Du når vår Bovärd genom att klicka här! eller ringa 0705-144030

Här når du senaste årsredovisningen

Byggnaderna uppfördes 1946 och föreningen bildades samma år som en äkta bostadsrättsförening.

Föreningen är markägare till fastigheten

I föreningen finns 115 lägenheter, bestående av
    4
trerummare
104 tvårummmare
    7 enrummare
samt 2 st
 lokaler

I föreningen finns 3 st tvättstugor

Parkering finns på gården med plats för 59 st p-platser. Kösystem tillämpas.
I området finns boendeparkering tillgänglig. Läs mer här.

Gemensamma utrymmen: Festlokal, innergård.

SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum) är anlitad för att sköta den ekonmiska förvaltningen 

Pantsättningsavgift är ca 476 kr/pant

Överlåtelseavgift: ca 1190 kr, betalas av köparen

Avgiftshöjning med 2% kommer att ske fr.o.m. 2023-01-01.

Juridisk person accepteras inte som köpare.

Utgångspunkten för ägande av en lägenhet i vår bostadsrättsförening
är att den som ska vara bosatt där, även äger lägenheten.

Tillsyn görs alltid vid byte av ägare. Tillsynen görs tillsamans med säljare, köpare och vår bovärd.

Tänk på att tillsyn inte är detsamma som besiktning av lägenheten.
Sådan besiktning ombesörjer köparen själv för att försäkra sig om att det inte finns några dolda fel.
Om köparen inte besitter sådan kompetens så rekommenderar vi att denne anlitar en erfaren besiktningsman.

Beslut om medlemskap tas vid styrelsesammanträde, första helgfria måndagen i månaden.
Föreningen kräver uppvisande av anställningsintyg och lönespecifikationer för de senaste 2 månaderna samt intyg på medlemskap i HSB.

Föreningen förväntar sig att den presumtive medlemmen har sin arbetsplats inom pendlingsavstånd. 

F.n. finns inga speciella åtaganden för medlemmar (ex.vis trappstädning, trädgårdsdag)

In och utträdesansökningar i föreningen läggs in på SBC:s portal för mäklare.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärme.

Samtliga lägenheter har självdrag.
Köksfläktar bör vara av kolfiltermodell och bör inte anslutas till frånluftsventilen ovanför spisen.
Anledningen är att all övrig frånluft i köket inte kan ta sig ut annat än när fläkten är igång.

OVK- kontroll är utförd under 2020

Relining av fastighetens avloppsledningar avslutades december 2021.

Varje medlem tecknar sitt eget el-abonnemang.

Varje medlem tecknar sin egen hemförsäkring.

Föreningen är mycket restriktiv med andrahandsuthyrning.
Vid sådan uttas en årlig administrativ avgift motsvarande 10% av prisbasbeloppet
och debiteras på månadsavin.

 

Tele2/ComHem är anlitade för att leverera TV programmen.
I månadsavgiften ingår deras basutbud Se här

Internet: Bredband via Ownit.

                             100/100        -     79:-     
                             250/250        -    139:-
                        
   1000/1000      -    199:-

Medlemmen tecknar själv avtal med OwnIt.

Klicka här för ytterligare information om saker som kan vara bra att veta

 

Genomförda renoveringar
1989  Fönsterbyte och omläggning av tak (Solgatan 28)
1995 Byte av radiatorer, renovering av vattenstammar, elstambyte
1999 Omlägging av kabelnät, (coaxial) Anpassning till digital mottagning
1999 Elstambyte
2001 Installation av bredband i samtliga lägenheter
2002 Ommålning av trapphus
2003 Utbyte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar
2005 Byte av ytskikt i tvättstugor
2006 Upprustning av central för fjärrvärme
2007 Förnyat ytskikt på parkeringsyta
2007 Renovering och upprustning av föreningslokal samt inrättande av styrelserum
2008 Reparation av samtliga fönster i trappuppgångar
2010 Byte av tvättmaskiner och införande av elektroniskt bokningssystem
2011 Utbyte av tvättutrustning
2012 Målning av trapphus
2015 Renovering av imkanaler i kök
2016 Omfogning av fasad  2012-2016
2017 Håltagning för utökad ventilation (självdrag) i lägenheter
2020 Förnyat ytskikt på parkeringsyta
2020 OVK kontroll
2020 Installation av filter för bakteriebekämpning i vattenledningssystemet
2021 Byte av belysningsarmaturer i källare till miljö- och energibesparande ledbelysning
2021 Brandsyn med installation av evakueringsskyltar och brandlarm i källargångar
2021 Relining genomförd

 

Bostadsrättsföreningen Sandbacken Solgatan 28 H, 212 20 Malmö
Orgnr: 746000-5866