Du är inte inloggad
Nyheter

20211220
Stämma

 

Årsstämman blir antingen den 21 eller 22 februari 2022
Om coronarestriktionerna håller i sig så kommer vi att flytta mötet till större lokal.
Separat kallelse utsändes i februari


Bostadsrättsföreningen Sandbacken Solgatan 28 H, Malmö