Du är inte inloggad
Funktion: Namn:
Ordförande Tomasz Striner
Viceordf Hampus Holm
Sekreterare Mia Regander
Ledamot Kristian Graah-Hagelbäck
HSBrepr Mikael Karlsson
Suppleant 1 Stefan Mårtensson
Suppleant 2 Lisa Lundqvist
Suppleant 3 Robin Borgström-Lohde
Vicevärd 1 Hampus Holm
Vicevärd 2 Tomasz Striner
Valberedning 1 Lars-Johan Hallgren
Valberedning 2 Leif Ståhl
Valberedning 3 Susanne Ekstrand
Revisor 1 Ingela Toft Bernquist
Revisor 2 Bengt Pettersson
Revisorsuppl 1 Gunnar Kirchberg
Revisorsuppl 2 Mattias Eriksson
Vaktmästar chef

Bostadsrättsföreningen Sandbacken Solgatan 28 H, Malmö