Du är inte inloggad
Funktion: Namn:
Ordförande Tomasz Striner
Viceordf Robin Jansson
Sekreterare Mia Regander
Ledamot Katarina Hvass
HSBrepr Mikael Karlsson
Suppleant Stefan Mårtensson
Suppleant Lisa Lundqvist
Suppleant Krister Hansson
Suppleant Kristian Graah-Hagelbäck
Vicevärd 1 Katarina Hvass
Vicevärd 2 Tomasz Striner
Valberedning Sammank Susanne Ekstrand
Valberedning Jonna Brodin
Valberedning Lars-Johan Hallgren
Revisor Ingela Toft Bernquist
Revisor Gunnar Kirchberg
Revisorsuppl Mattias Eriksson

Bostadsrättsföreningen Sandbacken Solgatan 28 H, 212 20 Malmö
Orgnr: 746000-5866